Điều gì khiến bạn khó hòa nhập với cộng đồng?

Có khi nào bạn tự hỏi rằng điều gì đang khiến bạn không thể hòa nhập với mọi người xung quanh? Sao bạn không thử bốc một quẻ bói bài tây để những lá bài giúp bạn giải đoán xem vì sao lại như vậy?

Hãy để cơ thể được thả lỏng, tập trung tư tưởng suy nghĩ về những khó khăn mà bạn đang gặp phải và bấm nút xáo bài nhé.Ý nghĩa quẻ bói

Điều gì khiến bạn khó hòa nhập với cộng đồng?

- 3 cơ, 7 rô, 10 bích

Thiếu sự chủ động.

Bạn quá bị động, chỉ khi có ai đó nhắc đến bạn thì bạn đứng lên bày tỏ ý kiến cá nhân, còn nếu không thì sẽ ngồi yên không một động tĩnh. Bạn không phải một người khó hòa nhập vào tập thể, chỉ là do bạn thiếu đi sự chủ động cần có. Nếu bạn mạnh dạn hơn một chút, chủ động bắt chuyện với mọi người cũng như hăng hái tham gia các buổi thảo luận thì các mối quan hệ xã hội sẽ được mở rộng hơn, bạn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Thực hiện lại Bói bài Tây

loading data