Lịch âm 2025 - Xem lịch Vạn Niên năm 2025

Âm lịch năm 2025 là năm Ất Tỵ (lịch Âm 2025)

Năm Ất Tỵ: là năm con Rắn (Xuất Huyệt Chi Xà - Rắn rời hang)

Ngũ hành nạp Âm: Phú Đăng Hỏa - Lửa đèn to

Nam mệnh: Khôn Thổ (Tây tứ mệnh) - Nữ mệnh: Tốn Mộc (Tây tứ mệnh)

Lịch vạn niên 2025

Lịch âm năm 2025 giúp bạn tra cứu coi lịch âm dương, xem ngày tốt xấu, sự kiện của 12 tháng trong năm 2025 (năm Ất Tỵ). Để xem lịch vạn niên 2025 theo ngày tháng năm có ngày nào tốt xấu, ngày đẹp khởi hành năm mới 2025 được tốt đẹp. Các ngày sự kiện, nghỉ lễ tết dương lịch thế nào trong năm âm lịch 2025 mời bạn click vào ô ngày cần xem bên dưới


#LICHAM, #LICHAM2025, #LICHAMDUONG2025
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG – TRA CỨU LỊCH ÂM DƯƠNG

Công cụ chuyển đổi ngày âm dương chuẩn nhất, rất hữu ích giúp bạn nhanh chóng đổi 1 ngày lịch âm sang lịch dương, dương lịch sang âm lịch.

Ngày Tháng Năm
Kết quả

Chi tiết 12 tháng âm lịch năm 2025

☯ Lịch âm tháng 1 năm 2025

  Tháng 1 năm 2025  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
1
2/12
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
1/1
30
2
31
3
 
 
 
 

Sự kiện tháng 1 dương lịch năm 2025

1
Tết Dương Lịch
9
Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
22
Đưa Ông Táo Về Trời
29
Mòng 1 Tết
30
Mòng 2 Tết
31
Mòng 3 Tết

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 2 năm 2025

  Tháng 2 năm 2025  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
4/1
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
1/2
 
 
 
 

Sự kiện tháng 2 dương lịch năm 2025

1
Mòng 4 Tết
3
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
14
Ngày lễ tình nhân Valentine 14/2
27
Ngày Thầy thuốc Việt Nam
28
Ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 3 năm 2025

  Tháng 3 năm 2025  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2/2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
1/3
30
2
31
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 3 dương lịch năm 2025

8
Ngày Quốc tế Phụ nữ
20
Ngày Quốc tế Hạnh phúc
22
Ngày Nước sạch Thế giới
26
Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
27
Ngày Thể thao Việt Nam
28
Ngày thành lập Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ
29
Ngày mùng 1 tháng {lunarmonth} âm lịch
31
Ngày Tết Hàn Thực

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 4 năm 2025

  Tháng 4 năm 2025  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
1
4/3
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
1/4
29
2
30
3
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 4 dương lịch năm 2025

1
7
Giỗ tổ hùng vương
12
13
21
Ngày Sách Việt Nam
22
Ngày Trái đất
28
Ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch
30
Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 5 năm 2025

  Tháng 5 năm 2025  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
1
4/4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
1/5
28
2
29
3
30
4
31
5
 
 

Sự kiện tháng 5 dương lịch năm 2025

1
Ngày Quốc tế Lao động
7
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
11
Lễ Phật Đản(14-4)
12
Lễ Phật Đản(15-4)
13
Ngày của Mẹ
15
Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
19
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
31
Tết Đoan Ngọ

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 6 năm 2025

  Tháng 6 năm 2025  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
6/5
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
1/6
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 6 dương lịch năm 2025

1
Ngày Quốc tế thiếu nhi
5
Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Ngày Môi trường Thế giới
8
Ngày Đại dương Thế giới (8/6)
17
Ngày của Bố
25
Ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch
28
Ngày Gia đình Việt Nam

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 7 năm 2025

  Tháng 7 năm 2025  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
1
7/6
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
1/6
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
31
7
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 7 dương lịch năm 2025

11
Ngày dân số thế giới.
17
Hồ chủ tịch ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”
25
Ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch
27
Ngày Thương binh Liệt sĩ
28
Thành lập công đoàn Việt Nam(1929)/Ngày Việt Nam gia nhập Asean(1995)

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 8 năm 2025

  Tháng 8 năm 2025  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
1
8/6
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
1/7
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8
31
9

Sự kiện tháng 8 dương lịch năm 2025

10
Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam
19
Ngày Cách mạng tháng Tám thành công
23
Ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 9 năm 2025

  Tháng 9 năm 2025  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
1
10/7
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
30
22
1/8
23
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
30
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 9 dương lịch năm 2025

2
2 tháng 9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau
7
Ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam
22
Ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 10 năm 2025

  Tháng 10 năm 2025  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
1
10/8
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
1/9
22
2
23
3
24
4
25
5
26
6
27
7
28
8
29
9
30
10
31
11
 
 
 
 

Sự kiện tháng 10 dương lịch năm 2025

3
Ngày Sân Khấu Việt Nam
6
Tết Trung Thu - Tết thiếu nhi
10
Ngày giải phóng thủ đô
13
Ngày Doanh nhân Việt Nam
14
Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
15
Ngày Truyền thồng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
20
Ngày Phụ nữ Việt Nam
21
Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 11 năm 2025

  Tháng 11 năm 2025  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
12/9
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
25
15
26
16
27
17
28
18
29
19
30
20
1/10
21
2
22
3
23
4
24
5
25
6
26
7
27
8
28
9
29
10
30
11

Sự kiện tháng 11 dương lịch năm 2025

9
Ngày Pháp luật Việt Nam
19
Ngày Quốc Tế Nam Giới
20
Ngày Nhà giáo Việt Nam
20
Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 12 năm 2025

  Tháng 12 năm 2025  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
1
12/10
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
25
15
26
16
27
17
28
18
29
19
30
20
1/11
21
2
22
3
23
4
24
5
25
6
26
7
27
8
28
9
29
10
30
11
31
12
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 12 dương lịch năm 2025

20
Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch
22
Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
25
Lễ Giáng Sinh Noel

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

Xem lịch âm các năm tiếp theo

loading data