Xem tuổi kết hôn hợp nhau của nam / nữ Nhâm Dần sinh năm 2022

Nhâm Dần sinh năm 2022 hợp với tuổi nào để kết hôn với tuổi nào thì hợp nhất? Công cụ xem tuổi kết hôn của 2 người được Xemlicham xây dựng trên tổng hợp nguyên lý Mệnh - Thiên can - Địa Chi - Cung mệnh (bát trạch nhân duyên) sẽ giúp các bạn trả lời các câu hỏi như sinh năm 2022 hợp với tuổi nào nhất, cũng như xem tuổi kết hôn Nam/Nữ 2022 hợp với tuổi nào? Hoặc Nhâm Dần sinh năm bao nhiêu?. Tất cả hãy xem chi tiết sau đây.

Tổng quan năm xem hiện tại 2024

Năm sinh 2024
Âm lịch Giáp Thìn - tuổi con Rồng Phục Đầm Chi Lâm Rồng ẩn ở đầm.
Thiên can Giáp
Địa chi Thìn
Cung mệnh Chấn
Ngũ Hành Mệnh Hỏa hay Phú Đăng Hỏa, nghĩa là Lửa đèn to

Tổng quan nam/nữ sinh năm 2022 xem kết hôn hợp với tuổi nào

Năm sinh 2022
Âm lịch Nhâm Dần - tuổi con Cọp Quá Lâm Chi Hổ Hổ qua rừng.
Thiên can Nhâm
Địa chi Dần
Cung mệnh Khôn
Mệnh nam Khôn Thổ
Mệnh nữ Khảm Thuỷ
Ngũ Hành Mệnh Kim hay Kim Bạch Kim, nghĩa là Vàng pha bạc

Nam tuổi Nhâm Dần 2022 kết hôn với tuổi nào hợp nhất năm 2024

Sau đây là bảng đánh giá Nam tuổi Nhâm Dần 2022 lấy vợ tuổi nào hợp nhất

Năm sinh Thông tin đánh giá Điểm

XemLichAmMe dựa trên Mệnh - Thiên can - Địa Chi - Cung mệnh (bát trạch nhân duyên) để xếp hạng
- Niên mệnh Quy ước lấy điểm 5 để làm trung bình nếu tốt một khía cạnh cộng 1 điểm và ngược lại
(chú ý chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ)


Nữ tuổi Nhâm Dần 2022 kết hôn với tuổi nào hợp nhất năm 2024

Sau đây là bảng phân tích Nữ tuổi Nhâm - Dần 2022 lấy chồng tuổi nào hợp nhất

Năm sinh Thông tin đánh giá Điểm
loading data