Lịch âm 2020 - Xem lịch Vạn Niên năm 2020

Âm lịch năm 2020 là năm Canh Tý (lịch Âm 2020)

Năm Canh Tý: là năm con Chuột (Lương Thượng Chi Thử - Chuột trên xà)

Ngũ hành nạp Âm: Bích Thượng Thổ - Đất tò vò

Nam mệnh: Đoài Kim (Tây tứ mệnh) - Nữ mệnh: Cấn Thổ (Tây tứ mệnh)

Lịch vạn niên 2020

Lịch âm năm 2020 giúp bạn tra cứu coi lịch âm dương, xem ngày tốt xấu, sự kiện của 12 tháng trong năm 2020 (năm Canh Tý). Để xem lịch vạn niên 2020 theo ngày tháng năm âm hôm nay có ngày nào tốt xấu, ngày đẹp khởi hành năm mới 2020 được tốt đẹp. Các ngày sự kiện, nghỉ lễ tết dương lịch thế nào trong năm âm lịch 2020 mời bạn click vào ô ngày cần xem bên dưới


#LICHAM, #LICHAM2020, #LICHAMDUONG2020
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG – TRA CỨU LỊCH ÂM DƯƠNG

Công cụ chuyển đổi ngày âm dương chuẩn nhất, rất hữu ích giúp bạn nhanh chóng đổi 1 ngày lịch âm sang lịch dương, dương lịch sang âm lịch.

Ngày Tháng Năm
Kết quả

Chi tiết 12 tháng âm lịch năm 2020

☯ Lịch âm tháng 1 năm 2020

  Tháng 1 năm 2020  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
1
7/12
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
1/1
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
31
7
 
 
 
 

Sự kiện tháng 1 dương lịch năm 2020

1
Tết Dương Lịch
9
Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
17
Đưa Ông Táo Về Trời
25
Mòng 1 Tết
26
Mòng 2 Tết
27
Mòng 3 Tết
28
Mòng 4 Tết

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 2 năm 2020

  Tháng 2 năm 2020  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
8/1
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
1/2
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
 
 

Sự kiện tháng 2 dương lịch năm 2020

3
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
14
Ngày lễ tình nhân Valentine 14/2
23
Ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch
27
Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 3 năm 2020

  Tháng 3 năm 2020  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
8/2
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
1/3
25
2
26
3
27
4
28
5
29
6
30
7
31
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 3 dương lịch năm 2020

8
Ngày Quốc tế Phụ nữ
20
Ngày Quốc tế Hạnh phúc
22
Ngày Nước sạch Thế giới
24
Ngày mùng 1 tháng {lunarmonth} âm lịch
26
Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
26
Ngày Tết Hàn Thực
27
Ngày Thể thao Việt Nam
28
Ngày thành lập Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 4 năm 2020

  Tháng 4 năm 2020  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
1
9/3
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
9
17
10
18
11
19
12
20
13
21
14
22
15
23
16
24
17
25
18
26
19
27
20
28
21
29
22
30
23
1/4
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 4 dương lịch năm 2020

1
2
Giỗ tổ hùng vương
7
13
21
Ngày Sách Việt Nam
22
Ngày Trái đất
23
Ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch
30
Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 5 năm 2020

  Tháng 5 năm 2020  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
1
9/4
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
9
17
10
18
11
19
12
20
13
21
14
22
15
23
16
24
17
25
18
26
19
27
20
28
21
29
22
30
23
1/4
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8
31
9

Sự kiện tháng 5 dương lịch năm 2020

1
Ngày Quốc tế Lao động
6
Lễ Phật Đản(14-4)
7
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
7
Lễ Phật Đản(15-4)
13
Ngày của Mẹ
15
Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
19
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
23
Ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 6 năm 2020

  Tháng 6 năm 2020  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
1
10/4
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
1/5
22
2
23
3
24
4
25
5
26
6
27
7
28
8
29
9
30
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 6 dương lịch năm 2020

1
Ngày Quốc tế thiếu nhi
5
Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Ngày Môi trường Thế giới
5
Lễ Phật Đản(14-4)
6
Lễ Phật Đản(15-4)
8
Ngày Đại dương Thế giới (8/6)
17
Ngày của Bố
25
Tết Đoan Ngọ
28
Ngày Gia đình Việt Nam

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 7 năm 2020

  Tháng 7 năm 2020  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
1
11/5
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
11
21
12
22
13
23
14
24
15
25
16
26
17
27
18
28
19
29
20
30
21
1/6
22
2
23
3
24
4
25
5
26
6
27
7
28
8
29
9
30
10
31
11
 
 
 
 

Sự kiện tháng 7 dương lịch năm 2020

11
Ngày dân số thế giới.
17
Hồ chủ tịch ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”
21
Ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch
27
Ngày Thương binh Liệt sĩ
28
Thành lập công đoàn Việt Nam(1929)/Ngày Việt Nam gia nhập Asean(1995)

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 8 năm 2020

  Tháng 8 năm 2020  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
12/6
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
25
15
26
16
27
17
28
18
29
19
1/7
20
2
21
3
22
4
23
5
24
6
25
7
26
8
27
9
28
10
29
11
30
12
31
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 8 dương lịch năm 2020

10
Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam
19
Ngày Cách mạng tháng Tám thành công
19
Ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 9 năm 2020

  Tháng 9 năm 2020  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
1
14/7
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
16
29
17
1/8
18
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
12
29
13
30
14
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 9 dương lịch năm 2020

2
2 tháng 9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau
7
Ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam
17
Ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch
28
Ngày Sân Khấu Việt Nam

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 10 năm 2020

  Tháng 10 năm 2020  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
1
15/8
2
16
3
17
4
18
5
19
6
20
7
21
8
22
9
23
10
24
11
25
12
26
13
27
14
28
15
29
16
30
17
1/9
18
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
12
29
13
30
14
31
15
 
 

Sự kiện tháng 10 dương lịch năm 2020

1
Tết Trung Thu - Tết thiếu nhi
10
Ngày giải phóng thủ đô
13
Ngày Doanh nhân Việt Nam
14
Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
15
Ngày Truyền thồng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
17
Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch
20
Ngày Phụ nữ Việt Nam

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 11 năm 2020

  Tháng 11 năm 2020  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
16/9
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
1/10
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 11 dương lịch năm 2020

9
Ngày Pháp luật Việt Nam
15
Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch
19
Ngày Quốc Tế Nam Giới
20
Ngày Nhà giáo Việt Nam

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 12 năm 2020

  Tháng 12 năm 2020  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
1
17/10
2
18
3
19
4
20
5
21
6
22
7
23
8
24
9
25
10
26
11
27
12
28
13
29
14
1/11
15
2
16
3
17
4
18
5
19
6
20
7
21
8
22
9
23
10
24
11
25
12
26
13
27
14
28
15
29
16
30
17
31
18
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 12 dương lịch năm 2020

14
Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch
22
Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
25
Lễ Giáng Sinh Noel

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

Xem lịch âm các năm tiếp theo

loading data