Lịch âm 2030 - Xem lịch Vạn Niên năm 2030

Âm lịch năm 2030 là năm Canh Tuất (lịch Âm 2030)

Năm Canh Tuất: là năm con Chó (Tự Quan Chi Cẩu - Chó nhà chùa)

Ngũ hành nạp Âm: Thoa Xuyến Kim - Vàng trang sức

Nam mệnh: Càn Kim (Tây tứ mệnh) - Nữ mệnh: Ly Hoả (Tây tứ mệnh)

Lịch vạn niên 2030

Lịch âm năm 2030 giúp bạn tra cứu coi lịch âm dương, xem ngày tốt xấu, sự kiện của 12 tháng trong năm 2030 (năm Canh Tuất). Để xem lịch vạn niên 2030 theo ngày tháng năm lịch hôm nay có ngày nào tốt xấu, ngày đẹp khởi hành năm mới 2030 được tốt đẹp. Các ngày sự kiện, nghỉ lễ tết dương lịch thế nào trong năm âm lịch 2030 mời bạn click vào ô ngày cần xem bên dưới


#LICHAM, #LICHAM2030, #LICHAMDUONG2030
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG – TRA CỨU LỊCH ÂM DƯƠNG

Công cụ chuyển đổi ngày âm dương chuẩn nhất, rất hữu ích giúp bạn nhanh chóng đổi 1 ngày lịch âm sang lịch dương, dương lịch sang âm lịch.

Ngày Tháng Năm
Kết quả

Chi tiết 12 tháng âm lịch năm 2030

☯ Lịch âm tháng 1 năm 2030

  Tháng 1 năm 2030  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
1
28/11
2
29
3
30
4
1/12
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
13
17
14
18
15
19
16
20
17
21
18
22
19
23
20
24
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 1 dương lịch năm 2030

1
Tết Dương Lịch
4
Mùng 1 tháng 11 âm lịch
9
Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
26
Đưa Ông Táo Về Trời

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 2 năm 2030

  Tháng 2 năm 2030  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
1
29/12
2
1/1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 2 dương lịch năm 2030

2
Mòng 1 Tết
3
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
3
Mòng 2 Tết
4
Mòng 3 Tết
5
Mòng 4 Tết
14
Ngày lễ tình nhân Valentine 14/2
27
Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 3 năm 2030

  Tháng 3 năm 2030  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
1
28/1
2
29
3
30
4
1/2
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
13
17
14
18
15
19
16
20
17
21
18
22
19
23
20
24
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28

Sự kiện tháng 3 dương lịch năm 2030

4
Ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch
8
Ngày Quốc tế Phụ nữ
20
Ngày Quốc tế Hạnh phúc
22
Ngày Nước sạch Thế giới
26
Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
27
Ngày Thể thao Việt Nam
28
Ngày thành lập Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 4 năm 2030

  Tháng 4 năm 2030  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
1
29/2
2
30
3
1/3
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 4 dương lịch năm 2030

1
3
Ngày mùng 1 tháng {lunarmonth} âm lịch
5
Ngày Tết Hàn Thực
12
Giỗ tổ hùng vương
13
17
21
Ngày Sách Việt Nam
22
Ngày Trái đất
30
Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 5 năm 2030

  Tháng 5 năm 2030  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
1
29/3
2
1/4
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
31
30
 
 
 
 

Sự kiện tháng 5 dương lịch năm 2030

1
Ngày Quốc tế Lao động
2
Ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch
7
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
13
Ngày của Mẹ
15
Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
15
Lễ Phật Đản(14-4)
16
Lễ Phật Đản(15-4)
19
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 6 năm 2030

  Tháng 6 năm 2030  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1/5
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30

Sự kiện tháng 6 dương lịch năm 2030

1
Ngày Quốc tế thiếu nhi
5
Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Ngày Môi trường Thế giới
5
Tết Đoan Ngọ
8
Ngày Đại dương Thế giới (8/6)
17
Ngày của Bố
28
Ngày Gia đình Việt Nam

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 7 năm 2030

  Tháng 7 năm 2030  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
1
1/6
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
1/7
31
2
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 7 dương lịch năm 2030

1
Ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch
11
Ngày dân số thế giới.
17
Hồ chủ tịch ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”
27
Ngày Thương binh Liệt sĩ
28
Thành lập công đoàn Việt Nam(1929)/Ngày Việt Nam gia nhập Asean(1995)
30
Ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 8 năm 2030

  Tháng 8 năm 2030  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
1
3/7
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1/8
30
2
31
3
 
 

Sự kiện tháng 8 dương lịch năm 2030

10
Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam
19
Ngày Cách mạng tháng Tám thành công
29
Ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 9 năm 2030

  Tháng 9 năm 2030  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
4/8
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
1/9
28
2
29
3
30
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 9 dương lịch năm 2030

2
2 tháng 9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau
7
Ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam
9
Ngày Sân Khấu Việt Nam
12
Tết Trung Thu - Tết thiếu nhi
27
Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 10 năm 2030

  Tháng 10 năm 2030  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
1
5/9
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
13
17
14
18
15
19
16
20
17
21
18
22
19
23
20
24
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
30
27
1/10
28
2
29
3
30
4
31
5
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 10 dương lịch năm 2030

10
Ngày giải phóng thủ đô
13
Ngày Doanh nhân Việt Nam
14
Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
15
Ngày Truyền thồng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
20
Ngày Phụ nữ Việt Nam
27
Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 11 năm 2030

  Tháng 11 năm 2030  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
1
6/10
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
1/11
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
 
 

Sự kiện tháng 11 dương lịch năm 2030

9
Ngày Pháp luật Việt Nam
19
Ngày Quốc Tế Nam Giới
20
Ngày Nhà giáo Việt Nam
25
Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

☯ Lịch âm tháng 12 năm 2030

  Tháng 12 năm 2030  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
7/11
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
1/12
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
31
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 12 dương lịch năm 2030

22
Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
25
Lễ Giáng Sinh Noel
25
Mùng 1 tháng 11 âm lịch

Cách tính ngày đẹp theo lịch khổng minh

Xem lịch âm các năm tiếp theoloading data